Thể loại

Kiểu máy

Công suất

Điện áp


Cửa hàng - Thiết bị trạm Gara

117 sản phẩm được tìm thấy
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-35-50NK/50l/3HP/220V
₫ 5.450.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-35-50NK/50l/3HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-30-30NK/30l/3HP/220V
₫ 4.600.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-30-30NK/30l/3HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-40-50NK/50L/4HP/220V
₫ 5.700.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-40-50NK/50L/4HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-V2-62NK/5HP/220V
₫ 11.000.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-V2-62NK/5HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-V2-82NK/5HP/220V
₫ 11.800.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-V2-82NK/5HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-I30L/0.25HP/220V
₫ 4.400.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-I30L/0.25HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V62NK/0.5HP/220V
₫ 8.100.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V62NK/0.5HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V95NK/1HP/220V
₫ 10.300.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V95NK/1HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V110NK/2HP/380V/10B
₫ 12.500.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V110NK/2HP/380V/10B
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V135NK/3HP/380V/10B
₫ 15.700.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V135NK/3HP/380V/10B
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK55-W200NK-5.5HP/380V
₫ 29.000.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK55-W200NK-5.5HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK75-W270NK 7.5HP/380V
₫ 39.500.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK75-W270NK 7.5HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK100-W350NK /10HP/380V
₫ 49.100.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK100-W350NK /10HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK150-W500NK/15HP/380V
₫ 65.300.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK150-W500NK/15HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK200-W500NK/20HP/380V
₫ 87.500.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK200-W500NK/20HP/380V