Thể loại

Kiểu máy

Công suất

Điện áp


Cửa hàng - Thiết bị trạm Gara

80 sản phẩm được tìm thấy
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-I30L/0.25HP/220V
₫ 4.400.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-I30L/0.25HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V62NK/0.5HP/220V
₫ 8.100.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V62NK/0.5HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V95NK/1HP/220V
₫ 10.300.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V95NK/1HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V110NK/2HP/380V/10B
₫ 12.500.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V110NK/2HP/380V/10B
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V135NK/3HP/380V/10B
₫ 15.700.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V135NK/3HP/380V/10B
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK55-W200NK-5.5HP/380V
₫ 29.000.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK55-W200NK-5.5HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK75-W270NK 7.5HP/380V
₫ 39.500.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK75-W270NK 7.5HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK100-W350NK /10HP/380V
₫ 49.100.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK100-W350NK /10HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK150-W500NK/15HP/380V
₫ 65.300.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK150-W500NK/15HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK200-W500NK/20HP/380V
₫ 87.500.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK200-W500NK/20HP/380V
Máy nén khí 2 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK55W2-200NK-5.5HP/380V
₫ 31.500.000 Máy nén khí 2 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK55W2-200NK-5.5HP/380V
Máy nén khí 2 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK75W2-270NK-7.5HP/380V
₫ 43.750.000 Máy nén khí 2 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK75W2-270NK-7.5HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/380V
₫ 7.450.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L-4HP/220V
₫ 8.400.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L-4HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/220V
₫ 7.100.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/220V