Thể loại

Kiểu máy

Công suất

Điện áp


Cửa hàng - Thiết bị trạm Gara

56 sản phẩm được tìm thấy
Máy nén khí không dầu Pegasus TM- OF750x3- 120L
₫ 8.500.000 Máy nén khí không dầu Pegasus TM- OF750x3- 120L
Máy nén khí không dầu Pegasus TM- OF750x3-70L
₫ 7.500.000 Máy nén khí không dầu Pegasus TM- OF750x3-70L
Máy nén khí không dầu Pegasus TM- OF750x2- 70L
₫ 5.700.000 Máy nén khí không dầu Pegasus TM- OF750x2- 70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM- OF1500- 70L
₫ 5.990.000 Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM- OF1500- 70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM- OF750- 50L
₫ 3.950.000 Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM- OF750- 50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM- OF750- 40L
₫ 3.780.000 Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM- OF750- 40L
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/380V
₫ 7.450.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L-4HP/220V
₫ 8.400.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L-4HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/220V
₫ 7.100.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/220V
Máy nén khí 2 cấp, có dầu, piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-120L-3HP/220V
₫ 7.400.000 Máy nén khí 2 cấp, có dầu, piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-120L-3HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L-4HP/380V
₫ 7.900.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L-4HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L-/2HP/220V
₫ 7.400.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L-/2HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L-3HP/220V
₫ 7.600.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L-3HP/220V
Máy nén khí 2 cấp, có dầu, piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/12.5-120L- 4HP/220V
₫ 8.600.000 Máy nén khí 2 cấp, có dầu, piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/12.5-120L- 4HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L-3HP/380V
₫ 8.400.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L-3HP/380V