Thể loại

Kiểu máy

Công suất

Điện áp


Cửa hàng - Thiết bị trạm Gara

35 sản phẩm được tìm thấy
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.6/8-330L-5.5HP/380V
₫ 11.700.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.6/8-330L-5.5HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-330L-4HP/380V
₫ 10.350.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-330L-4HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.67/8-330L 7.5HP/380V
₫ 15.350.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.67/8-330L 7.5HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-1.0/8-330L-10HP/380V
₫ 18.400.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-1.0/8-330L-10HP/380V
Máy nén khí 2 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-2.0/12.5-330L 20HP/380V
₫ 38.400.000 Máy nén khí 2 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-2.0/12.5-330L 20HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-2.0/8-330L 20HP/380V
₫ 36.800.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-2.0/8-330L 20HP/380V
Máy nén khí 2 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.67/12.5-500L 7.5HP/380V
₫ 18.600.000 Máy nén khí 2 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.67/12.5-500L 7.5HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-1.6/8-500L 15HP/380V
₫ 30.700.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-1.6/8-500L 15HP/380V
Máy nén khí 2 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-1.6/12.5-500L-15HP/380V
₫ 34.200.000 Máy nén khí 2 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-1.6/12.5-500L-15HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-2.0/8-500L-20HP/380V
₫ 38.900.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-2.0/8-500L-20HP/380V
Máy nén khí 2 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-2.0/12.5-500L-20HP/380V
₫ 40.600.000 Máy nén khí 2 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-2.0/12.5-500L-20HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-230L-4HP
₫ 10.050.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-230L-4HP
Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/12.5x2-230L 6HP
₫ 14.300.000 Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/12.5x2-230L 6HP
Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8x2-230L /220V
₫ 13.100.000 Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8x2-230L /220V
Máy nén khí Pegasus TM-V-0.67/12.5-330L/7.5HP/380V
₫ 17.500.000 Máy nén khí Pegasus TM-V-0.67/12.5-330L/7.5HP/380V