Thể loại

Kiểu máy

Công suất

Điện áp


Cửa hàng - Thiết bị trạm Gara

24 sản phẩm được tìm thấy
Máy nén khí có dầu, piston dây đai H20-1.5/12.5 20HP/500L/380V/12.5B
₫ 47.900.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai H20-1.5/12.5 20HP/500L/380V/12.5B
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky H15-1.1/12.5 15HP/500L/380V/12.5B
₫ 39.500.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky H15-1.1/12.5 15HP/500L/380V/12.5B
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky FXL-1.0/8 10HP/300l/380V/8B
₫ 19.750.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky FXL-1.0/8 10HP/300l/380V/8B
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky H10-1.0/12.5-10HP/300L/380V/12.5
₫ 25.800.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky H10-1.0/12.5-10HP/300L/380V/12.5
Máy nén khí không dầu Lucky H180L-4HP/180L/220V/8B
₫ 12.750.000 Máy nén khí không dầu Lucky H180L-4HP/180L/220V/8B
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky FXL-0.67/8-7.5HP/210L/380V/8B
₫ 17.500.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky FXL-0.67/8-7.5HP/210L/380V/8B
Máy nén khí không dầu Lucky H90L-3HP/90L/220V/8B
₫ 8.200.000 Máy nén khí không dầu Lucky H90L-3HP/90L/220V/8B
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky H7-5520-7.5HP/220L/380V/12.5B
₫ 21.900.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky H7-5520-7.5HP/220L/380V/12.5B
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky FXL-0.6/8 5.5HP/170L/380V/8B
₫ 12.750.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky FXL-0.6/8 5.5HP/170L/380V/8B
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky V-0.67/12.5 5.5HP/150L/12.5B/380V
₫ 10.900.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky V-0.67/12.5 5.5HP/150L/12.5B/380V
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky V-0.25/8A 3HP/120L/220V
₫ 6.800.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky V-0.25/8A 3HP/120L/220V
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky V-0.36/8A/150L/4HP/220V
₫ 9.900.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky V-0.36/8A/150L/4HP/220V
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky V-0.36/8B 4HP/120L/380V
₫ 9.500.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky V-0.36/8B 4HP/120L/380V
Máy nén khí không dầu Lucky H180L-8HP/180L/220V/8B
₫ 19.700.000 Máy nén khí không dầu Lucky H180L-8HP/180L/220V/8B
Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky FXL-0.25/8-2HP/90L/220V/8B
₫ 5.600.000 Máy nén khí có dầu, piston dây đai Lucky FXL-0.25/8-2HP/90L/220V/8B