Thể loại

Kiểu máy

Công suất

Điện áp


Cửa hàng - Thiết bị trạm Gara

64 sản phẩm được tìm thấy
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-30-25NK/25l/2HP/220V
₫ 4.500.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-30-25NK/25l/2HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-35-50NK/50l/3HP/220V
₫ 5.450.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-35-50NK/50l/3HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-30-30NK/30l/3HP/220V
₫ 4.600.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-30-30NK/30l/3HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-40-50NK/50L/4HP/220V
₫ 5.700.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-40-50NK/50L/4HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-V2-62NK/5HP/220V
₫ 11.000.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-V2-62NK/5HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-V2-82NK/5HP/220V
₫ 11.800.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, liền đầu Pony DK-V2-82NK/5HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-I30L/0.25HP/220V
₫ 4.400.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-I30L/0.25HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V62NK/0.5HP/220V
₫ 8.100.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V62NK/0.5HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V95NK/1HP/220V
₫ 10.300.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai DK-V95NK/1HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V110NK/2HP/380V/10B
₫ 12.500.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V110NK/2HP/380V/10B
Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V135NK/3HP/380V/10B
₫ 15.700.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu, piston dây đai Pony DK-V135NK/3HP/380V/10B
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/380V
₫ 7.450.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/380V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L-4HP/220V
₫ 8.400.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L-4HP/220V
Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/220V
₫ 7.100.000 Máy nén khí 1 cấp có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L-3HP/220V
Máy nén khí 2 cấp, có dầu, piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-120L-3HP/220V
₫ 7.400.000 Máy nén khí 2 cấp, có dầu, piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-120L-3HP/220V