Thể loại

Kiểu máy

Công suất

Điện áp


Cửa hàng - Thiết bị trạm Gara

140 sản phẩm được tìm thấy
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-180L/380V-4HP
₫ 9.600.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-180L/380V-4HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/12.5-120L/220V-4HP
₫ 10.400.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/12.5-120L/220V-4HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L/220V-4HP
₫ 9.300.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L/220V-4HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/12.5-120L/380V-4HP
₫ 9.600.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/12.5-120L/380V-4HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L/380V-4HP
₫ 9.000.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-120L/380V-4HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L/380V-3HP
₫ 8.750.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L/380V-3HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L/220V-3HP
₫ 9.200.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L/220V-3HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L/220V-3HP
₫ 8.100.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L/220V-3HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L/380V-3HP
₫ 8.250.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L/380V-3HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-120L/220V-3HP
₫ 7.800.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-120L/220V-3HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L/220V-3HP
₫ 6.700.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L/220V-3HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L/220V-3HP
₫ 5.800.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L/220V-3HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L/220V-2HP
₫ 7.750.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L/220V-2HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-120L/220V-2HP
₫ 6.350.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-120L/220V-2HP
Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-70L/220V-2  HP
₫ 5.600.000 Máy nén khí có dầu piston dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-70L/220V-2 HP