Thể loại

Kiểu máy bơm


Cửa hàng - Thiết bị trạm Gara

63 sản phẩm được tìm thấy
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 18 - 5T/4.0
₫ 25.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 18 - 5T/4.0
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 18 - 3T/2.2
₫ 18.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 18 - 3T/2.2
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 10 - 6T/2.2
₫ 18.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 10 - 6T/2.2
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 10 - 4T/1.5
₫ 14.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 10 - 4T/1.5
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 9T/2.2
₫ 18.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 9T/2.2
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 6T/1.3
₫ 14.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 6T/1.3
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 4T/0.9
₫ 10.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 4T/0.9
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix - 3 - 9T/1.5
₫ 16.450.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix - 3 - 9T/1.5
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix - 3 - 6T/0.9
₫ 12.450.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix - 3 - 6T/0.9
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3BM65 – 160/7.5
₫ 40.750.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3BM65 – 160/7.5
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3BM65 – 125/5.5
₫ 36.850.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3BM65 – 125/5.5
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3M65 – 160/15
₫ 69.500.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3M65 – 160/15
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3M65 – 160/11
₫ 59.650.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3M65 – 160/11
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3M65 – 160/7.5
₫ 44.650.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3M65 – 160/7.5
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3M65 – 160/5.5
₫ 40.850.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang đầu inox EBARA-3M65 – 160/5.5