Thể loại

Kiểu máy bơm


Cửa hàng - Thiết bị trạm Gara

123 sản phẩm được tìm thấy
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 18 - 5T/4.0
₫ 25.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 18 - 5T/4.0
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 18 - 3T/2.2
₫ 18.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 18 - 3T/2.2
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 10 - 6T/2.2
₫ 18.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 10 - 6T/2.2
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 10 - 4T/1.5
₫ 14.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 10 - 4T/1.5
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 9T/2.2
₫ 18.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 9T/2.2
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 6T/1.3
₫ 14.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 6T/1.3
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 4T/0.9
₫ 10.950.000 Máy bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh EBARA Matrix 5 - 4T/0.9
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN65-200A
₫ 57.650.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN65-200A
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN65-200B
₫ 51.750.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN65-200B
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN65-160A
₫ 42.700.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN65-160A
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN65-160B
₫ 32.800.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN65-160B
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN50-250A
₫ 54.500.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN50-250A
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN50-250B
₫ 49.750.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN50-250B
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN50-250C
₫ 42.500.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN50-250C
Máy bơm  nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN50-200B
₫ 32.750.000 Máy bơm nước công nghiệp ly tâm trục ngang SEALAND CN50-200B